Jakob OnLinejol.dk


Siden:
September 1998

Klik her hvis menuerne ikke virker...

CV for Jakob Olsen

Fremtidsudsigter

 

Da jeg både interesserer mig for procesoptimering og IT, og det for mig går hånd i hånd at optimere arbejdsgange og implementere IT-systemer, vil jeg gerne arbejde i dette spændingsfelt. Det er der, jeg mener, der er de største gevinster at hente for de virksomheder og organisationer, jeg arbejder for. Selvom det ikke er et mål i sig selv, kan min fremtidige karriere også indeholde ledelse i form af personaleledelse, projektledelse, produktansvar el.lign. En forudsætning er, at mit arbejde skal være med til at udvikle mig både fagligt og personligt.